Wyniki XIII Gminnej Spartakiady Szkół Podstawowych r.szkolny 2015/2016

Dorobek punktowy poszczególnych szkół w XIII GSSzP
  SP 1 Małkinia SP 2 Małkinia SP Prostyń SP Kiełczew SP Glina SP Orło SP Kańkowo
Bp
dz
         2        6        8         4        3        5        1
Bp
chł
         3         8         6          5         2        1        4
Pn
Dz
         3          2         8         4         5         6        0
Pn
Chł
        4         8         6        1         5         2        3
Hal
Dz
        2         6          8         3        4         5         0
Hal
chł
        4         8         6        1        5         2         3
PS
Dz
        5         6                 8               4         0         0         0
Ps
Chł
       5                6        8         4        0          0         3
4-bój
Dz
       3         6         8         2         4         5          1
4-bój
chł
       4         8         6          2         5         3         0
Ringo
 
        6        4           8          1         5         3          2