REGULAMIN
MAŁEJ SPARTAKIADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
 

 1. Udział w rywalizacji najmłodszych uczniów z terenu naszej gminy zadeklarowało sześć szkół podstawowych z terenu Gminy Małkinia Górna.
 2. Impreza ma charakter dwudniowej rywalizacji (jesienią i wiosną). Początek zawodów godzina 9.30 Bardzo proszę o przybycie na zawody na co najmniej 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 3. Na klasyfikację końcową będzie składała się suma punktów ze wszystkich konkurencji (4) z rywalizacji dzieci w roczniku 2006 i mł. z danej szkoły.
 4. Terminy i regulaminy poszczególnych konkurencji zamieszczone są poniżej.
 5. Klasyfikacja końcowa ustalona zostanie na podstawie następującej punktacji z każdej konkurencji: I miejsce – 6 pkt, II-5pkt, III- 4 pkt, IV-3pkt ect.
 6. Na zakończenie imprezy trzy pierwsze drużyny otrzymają medale a każda szkoła pamiątkowy dyplom.
 7. Prosi się o wcześniejsze powiadomienie organizatora o udziale w zawodach na przynajmniej dwa dni przed zawodami.
 8. Przypomina się opiekunom o zadbanie o ubezpieczenie uczniów, oświadczenia od rodziców ze zgodą na udział w zawodach oraz o zadbanie o strój i wyżywienie podczas zawodów!
 9. Za kontakt z miejscowymi mediami odpowiedzialny jest koordynator Małej Spartakiady.
 10. Potrzebę dowozu zgłasza organizator zawodów najpóźniej w dzień poprzedzający zawody, do organizatora. 
 11. Organizatorzy zakładają, po wcześniejszej konsultacji, możliwość zmiany daty ze względu na szczególne załamanie pogody bądź inne równie ważne przesłanki.
 12. Sędzią głównym zawodów będzie gospodarz wyznaczona wcześniej szkoła (SP 2 Małkinia G. oraz SP Kiełczew ).
 13. W przypadku, gdy dwie lub więcej szkół będą miały taką samą liczbę punktów, nastąpi dogrywka czyli wyścig rzędów.

 
 


 
REGULAMIN KONKURENCJI SPORTOWYCH


BIEGI PRZEŁAJOWE – W rywalizacji bierze udział 1 dziewczynka i 1 chłopiec z klas pierwszych, 1 dz + 1 chł z klas drugich i 1 dz + 1 chł z klas trzecich. Punkty zdobyte przez każde dziecko składają się na wynik drużynowy danej szkoły. Dopuszcza się start dzieci w biegu poza konkursem tzw „pk”. Dystanse : klasy pierwsze i drugie – 400 metrów; klasy trzecie – 600 metrów. Biegi rozegrane będą w edycji jesiennej.

MAŁA PIŁKA NOŻNA – System gry taki sam jak w mini piłce nożnej dla klas IV-VI. Drużyna – 5+1, boisko – 20x40m, bramki – 2x3, czas gry- do ustalenia przez organizatora w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Drużyna może być koedukacyjna ! Konkurencja odbędzie się w edycji jesiennej.

USPORTOWIONE „DWA OGNIE” – Drużynę stanowi 8 dzieci (4 dziewczęta i 4 chłopców).  System gry w zależności od ilości zgłoszonych drużyn (każdy z każdym lub w dwóch grupach). Gra toczy się na boisku około 6 x 12 m. Gra toczy się na punkty. Trafiony gracz pozostaje na boisku a trafienie liczy się jako punkt zdobyty dla drużyny przeciwnej. Gdy piłka przed uderzeniem w zawodnika, dotknie podłoża trafienie nie jest liczone jako punkt. Zawody rozgrywa się piłka siatkową. Punktacja : wygrana – 2 pkt, remis – 1 pkt, przegrana –0 pkt.

Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:
- bezpośredni pojedynek miedzy zainteresowanymi zespołami
-większa liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy zainteresowanymi zespołami
-lepsza różnica ilości punktów z rozegranych spotkań
-większa liczba zdobytych punktów.

Uwaga: jeśli reprezentacja szkoły nie ma wymaganej liczby zawodników czyli co najmniej 8 nie może brać udziału w konkurencji!


WYŚCIGI RZĘDÓW LUB/I GRY I ZABAWY – drużynę stanowią 4 dziewczynki (2 z klasy drugiej i 2 z klasy trzeciej) oraz 4 chłopców (2 z klasy drugiej i 2 z klasy trzeciej). Konkurencje podane będą na co najmniej miesiąc przed zawodami.