Gminna Spartakiada Szkół Podstawowych

Idea gminnej spartakiadyPrzed rozpoczęciem roku szkolnego 2003/2004 powstał zamysł zorganizowania rywalizacji pomiędzy szkołami podstawowymi z terenu Gminy Małkinia Górna. Szkół było wówczas dziewięć. Miały one bardzo różną liczebność oraz warunki w których pracują nauczyciele z uczniami, od kameralnej wręcz szkółki w Grądach (ok.30 uczniów) do parunasto oddziałowej małkińskiej "dwójki" (ponad 250 uczniów). Zaproponowano mi koordynację tej rywalizacji. Z początkiem września 2003r ,na spotkaniu wszystkich nauczycieli wf i dyrektorów szkół z terenu naszej gminy przedstawiłam propozycję sportowej rywalizacji wraz z kalendarzem na cały rok szkolny. Zaproponowałam poszczególnym szkołom organizację poszczególnych zawodów. Przy opracowywaniu regulaminu wzięłam pod uwagę , jak już było wspomniane na początku, warunki w jakich przebiega praca w poszczególnych szkołach. Do kalendarza I Gminnej Spartakiady Szkół Podstawowych weszły następujące dyscypliny: Kategoria klas I-III- biegi przełajowe, mini piłka nożna dziewcząt i chłopców, warcaby, tenis stołowy, ringo oraz gry i zabawy. Kategoria klas IV-VI- biegi przełajowe, mini piłka nożna dziewcząt i chłopców, halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, ringo, warcaby, czwórbój lekkoatletyczny, sztafety sprinterskie oraz sztafetowe biegi przełajowe. Miło mi w tym miejscu wspomnieć iż nauczyciele i dyrektorzy gorąco poparli inicjatywę oraz zadeklarowali udział w rywalizacji. System punktowy zaproponowany przeze mnie, pod koniec rywalizacji pomógł wskazać zwycięzcę.

Rozpoczyna się rok szkolny 2004/2005. Współzawodnictwo w gminie na szczeblu szkół podstawowych wchodzi na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Bogatsza o doświadczenie poprzedniego roku, zapraszam na spotkanie robocze przedstawicieli poszczególnych szkół wraz z dyrektorami, którzy są żywo zainteresowani kontynuowaniem rywalizacji. Grono szkół jednak zmniejsza się . Rok szkolny 2004/2005 inauguruje już 7 szkół podstawowych. Naniesione są poprawki co do punktacji oraz co do dyscyplin. Włączamy do rywalizacji mini piłkę siatkową a konto rezygnacji z warcab w kategorii klas IV-VI.
    
Z roku na rok impreza ewaluuje. Mija kolejny rok szkolny dla 7 szkół podstawowych naszej Gminy. Wraz z nim rywalizacja w ramach VI Gminnej Spartakiady Szkół Podstawowych Gminy Małkinia Górna , która jest zarazem eliminacją do zawodów szczebla powiatowego. Na wrześniowym roboczym spotkaniu ustalone zostają kolejne regulaminy. Wycofane zostają kolejne dyscypliny ze względów ekonomicznych jak i zmniejszania się liczebności uczniów w poszczególnych szkołach. Nowością w roku szkolnym 2008/2009 jest wprowadzenie oddzielnego współzawodnictwa dla najmłodszych uczniów. Klasy nauczania początkowego biorą udział w tzw Małej Spartakiadzie. Jest ona dwuetapowa: jesień 2008 oraz wiosna 2009. Na drugim spotkaniu najmłodszych przewidziane jest zakończenie tej imprezy.
  
Z roku na rok podwyższa się poziom oraz rozszerza się znajomość dzieci w całej naszej gminie. Mam nadzieję, i myślę, że nie jestem odosobniona, że nasza gminna impreza sportowa będzie się rozwijała a krąg uczniów-sportowców będzie zasilał okoliczne kluby sportowe a my nauczyciele będziemy mogli z satysfakcją się do nich przyznać.  


Koordynator rywalizacji gminnej
mgr Agata Rostkowska