Data:
Czwartek, 30.03.2017
Imieniny:
Amelii, Dobromira
Szukaj:   » Przebudowa parkingu przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej

Parking na ul. Kościelnej w Małkini Górnej wymagał remontu już od dłuższego czasu. Nawierzchnia placu była mocno zniszczona i obniżała znacząco walory estetyczne okolicy.

28-03-2017 - czytaj wiecej...   

   » Remont ulicy Biegańskiego dobiega końca

Mieszkańcy Małkini Górnej wkrótce będą mogli cieszyć się nową, wyremontowaną ulicą Biegańskiego. To bardzo ważny ciąg komunikacyjny w centrum Małkini Górnej. Przy ul. Biegańskiego znajduje się Ośrodek Zdrowia, Biedronka, a także plac targowy. W każdą sobotę odbywa się na nim handel. Łączny koszt inwestycji to 1 951 773,47 zł, z czego 590 694,00 to część unijna, przeznaczona na dofinansowanie przebudowy ul. Biegańskiego. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Będą one wydane na przebudowę uliczek dojazdowych wokół Ośrodka Zdrowia oraz na zagospodarowanie przestrzeni, w tym modernizację oświetlenia.

28-03-2017 - czytaj wiecej...   

   » Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2017 na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna w roku 2017

Wójt Gminy Małkinia Górna na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, pkt.6, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 oraz 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 168/XXIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wsparcie zadania publicznego z zakresu:

Ochrony i promocji zdrowia

28-03-2017 - czytaj wiecej...   

   » Zamykamy tymczasowo ul. Biegańskiego

Szanowni Państwo !

W związku z trwającą przebudową ul. Biegańskiego w Małkini Górnej, uprzejmie informuję, iż od dnia 27.03.2017 r. do dnia 03.04.2017 r ulica zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ze względu na  układanie nawierzchni bitumicznej.

24-03-2017 - czytaj wiecej...   

   » Biznes.gov.pl - portal wspierający przedsiębiorców

Biznes.gov.pl to pierwszy w Polsce rządowy serwis internetowy, który kompleksowo wspiera przedsiębiorców. Prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju portal oferuje wiele informacji oraz przydatne narzędzia, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

24-03-2017 - czytaj wiecej...   

   » XV Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna

W dniach 18-19 marca 2017 r. w Małkini Górnej już po raz piętnasty odbył się Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna.  Rozgrywki miały na celu popularyzację tej dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży oraz promocję gminy Małkinia Górna.

24-03-2017 - czytaj wiecej...   

   » Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Ostrołęce na temat wdrażania reformy oświaty.

W dniu 16 marca 2017 r. w Zespole Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Ostrołęce na temat wdrażania reformy edukacji.

24-03-2017 - czytaj wiecej...   

   » Informacja dotycząca bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Szanowni Rolnicy

Informuję, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy ze stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin.

22-03-2017 - czytaj wiecej...   

   » Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy w dniu 22 marca 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2017 r. (środa) o godz. 1300 w Zespole Szkół Gminnych nr 2 przy ul. Leśnej 15, odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

20-03-2017 - czytaj wiecej...   

   » XV Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna

Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników piłki ręcznej na XV Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna. który odbędzie się w dniach 18-19 marca 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej.

Wójt Gminy Małkinia Górna Bożena Kordek

17-03-2017 - czytaj wiecej...   

| Archiwum Wiadomości |


Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u